Polecamy
Kto jest online?
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Statystyki od 2015.02.06
Wizyty [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
93
142
181

-39
W tym roku:
Last year:
69088
126534
-57446
Strona główna Wydarzenia minione
“Dalejże, marny człowieczku!
Opuść na chwilę twoje zajęcia, uchyl się nieco od nawału twych myśli.
Odrzuć ciążące ci troski, odłuż pochłaniające cię prace.
Zajmij się choć trochę Bogiem, spocznij w Nim przez chwilę.
Wejdź do wnętrza swego serca, wyklucz wszystko, co nie jest Bogiem i co nie prowadzi do Niego.
Zamknij wejście i szukaj Jego samego.

Gdzie mam Cię szukać?
Nic nie znaczymy bez Ciebie, ale niech Cię wzruszą nasze mozolne wysiłki, by dotrzeć do Ciebie.

Naucz mnie, jak mam Cię szukać i ukaż się poszukującemu! Bo nie mogę Cię szukać, jeśli mnie nie pouczysz, ani Cię znaleźć, jeżeli się nie ukażesz.
Obym Cię szukał swym pragnieniem, obym Cię pragnął szukając, obym Cię znalazł miłując, a miłował znajdując.”
Św. Anzelm, Proslogion

"Miłość nieskończona.. przymusza Cię do przyjścia do mnie i pozostania ze mną."

W dniach 28-29 listopada 2015 r. w Konstancinie-Jeziornej odbyło się XVI Sympozjum Instytutu Pallottiego: "Mistyczna droga Pallottiego cz I" .
Sympozjum zgromadziło rekordową liczbę osób - 240. Świadczy to, moim zdaniem, o dobrej, ciekawej tematyce, jak i o środowisku, które chce odkrywać, uczyć się, dzielić i milczeć przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie (Adoracja wieczorem do 24.00). Dobry czas. Tak było za każdym razem.
Tym razem zostaliśmy obdarowani dwoma "gratisami".

Więcej…

Królestwo Boże w Was jest... mówił Pan Jezus w ostatnio czytanej Ewangelii. Nie tam, czy tu, ale we mnie, w moim sercu... 

Czas z Panem, te 27 lat świadomego pójścia za Nim, wyboru JEGO OSOBY na mojego Pana i Zbawiciela, był czasem tworzenia właśnie przez Niego tego królestwa -  we mnie...  
To czas dojrzewania, dorastania, czas wzlotów i upadków, powrotów, uczenia się tego Kim On jest i kim ja jestem dla Niego.

 

Więcej…

Przeczytałam wpis na blogu ks. Jacka (naszego przyjaciela) o róży rosnącej w wirydarzu. Piękny wpis.
Poczułam się "wywołana do tablicy".

Wiele lat temu przyjęliśmy znak kwitnącego krzyża jako symbol naszego życia, a pieśń "Zmartwychwstały Pan…. zakwitł krzyż i karmi, chroni mnie" jako nasz hymn. Był to czas intensywnego odkrywania powołania Bożego. Wydawało nam się, że dla Jezusa jesteśmy w stanie poświęcić wszystko (nie pierwsi i pewnie nie ostatni).

Więcej…

Jesień, czas zbiorów, plonów nie tylko na polach, ale też w przydomowych ogródkach.
Każdy wie, że zbiera się to, co się zasieje. Sieje się do odpowiednio przygotowanej gleby na grządce.

"Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, (…) inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci."

Więcej…

 

W sobotę w Jedlni Letnisko w CENTRUM EWANGELIZACJI odbyło się kolejne szkolenie dla animatorów z całej naszej diecezji. Miałem tam przyjemność prowadzić śpiewy, choć w mocno okrojonym składzie.

Dziękuję szczególnie Laurencie; to było dobre doświadczenie. Dziękuję wszystkim zatroskanym o to, żeby DOBRA NOWINA rozchodziła się po całym świecie. Świecie, który Boga i wiarę chce zamknąć w domach, co najwyżej w murach kościelnych. Chcieliby zaaresztować Pana Boga, żeby nie mógł spotkać tych, którzy najbardziej Jego potrzebują.

Więcej…


Z Bratem Morisem Maurin, Małym Bratem Jezusa rozmawia br. Krzysztof Górski OCD
Wspomniał Brat przed wywiadem, iż Pan Jezus nawrócił Brata dość radykalnie. Jak to się stało?
Wywiad/świadectwo - warto przeczytać!  / zob. PRZECZYTANE w sieci

 

Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

zawsze napawa mnie radości  ą i wdzięcznością wobec tych anielskich istot, które dniem i nocą czuwają nade mną. Posłani przez Boga największą

Miłość, sami służą miłością, zwyciężają dzięki krwi Baranka (Ap 12,7-12a), aby głosić nieskończoną pomoc i wielkość PRZEDWIECZNEGO !

 

 

Więcej…

Jesień, czas zbiorów, plonów nie tylko na polach, ale też w przydomowych ogródkach.
Każdy wie, że zbiera się to, co się zasieje. Sieje się do odpowiednio przygotowanej gleby na grządce.
"Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Niego;
Całe tłumy przyszły słuchać Jezusa. Sukces!
"A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet".
Całe tłumy i garstka uczniów. Porażka?

"..rzekł w przypowieściach: Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę  i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je."

Więcej…

Książkę ''O naśladowaniu Chrystusa'' Tomasza a Kempisa dostałam 30 lat temu...

Oto fragment, który ostatnio szczególnie mnie  poruszył. Właściwie nie trzeba pisać nic więcej... wystarczy przeczytać!

 

 

 

1. Synu, zgub siebie, a odnajdziesz mnie.                                                                                                        

Trwaj nie mając nic i nie przedsiębiorąc niczego, a zawsze na tym zyskasz. Bo dodana ci będzie jeszcze większa łaska, skoro tylko wyrzekniesz się siebie, ale wyrzekniesz się nieodwołalnie.                                                          

Panie, ile razy mam się wyrzec siebie i w jaki sposób siebie porzucić?                                                           

Więcej…

  

Zapraszamy chętnych (nie tylko ze Wspólnoty) na

Święto Wspólnoty Paschy Tu i Teraz

do Domu Rekolekcyjnego Księży Pallotynów w Świętej Katarzynie k/Kielc

w niedzielę (18.10.2015).

Więcej…

Więcej artykułów…