Polecamy
Kto jest online?
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Statystyki od 2015.02.06
Wizyty [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
58
296
219

+77
W tym roku:
Last year:
53602
93788
-40186
Strona główna O Wspólnocie

WSPÓLNOTA PASCHY TU I TERAZ

KIM JESTEŚMY?

Początki Wspólnoty sięgają 1987 roku.
Ówczesny wikariusz Ks. Ryszard Rej (obecnie proboszcz parafii Ruszków, diec. sandomierska) zaproponował Grażynie i Januszowi Nowak poprowadzenie scholi młodzieżowej i w następstwie zaopiekowanie się tą młodzieżą. Po ewangelizacji z filmem “Jezus” kilka osób wyjechało na rekolekcje oazowe. W następnych latach do grupy dołączyli dorośli m.in. nauczyciele tej młodzieży. Poprzez uczestnictwo w Seminarium Odnowy w Duchu Świętym grupa wkroczyła na drogę Odnowy w Duchu Świętym. 

Na prośbę członków Grupy w roku 1991 ks. prał. Józef Dziadowicz - ówczesny proboszcz parafii w Iłży wyznaczył na opiekuna duszpasterskiego ks. Ryszarda Stylskiego, który pełnił tę funkcję przez 10 lat.
W tym czasie kształtująca się Wspólnota (głównie osób dorosłych) kontynuowała spotkania formacyjno-biblijne w małych grupkach w oparciu o materiały formacyjne Ruchu Światło-Życie (około 40 osób).

Uczestniczyła w cotygodniowych Spotkaniach Modlitewnych (poniedziałek godz. 19.00) oraz w comiesięcznych Eucharystiach gromadzących członków jak i sympatyków Wspólnoty (w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 19.00).

Przynajmniej dwa razy w roku (Adwent, Wielki Post) członkowie Wspólnoty uczestniczyli w wyjazdowych Dniach Skupienia (Pallotyńskie Domy Rekolekcyjne - Wrzosów, Czarna, Święta Katarzyna/k. Kielc).

Co roku członkowie Wspólnoty uczestniczyli całymi rodzinami w wakacyjnych rekolekcjach: w Kamesznicy k/Żywca (ks. Wł. Zązel - Duszpasterz Trzeźwości), w Czarnej k/Końskich (Księża Pallotyni związani z Sanktuarium M.B Wychowawczyni), w  Świętej Katarzynie /k.Kielc (Księża Pallotyni), w Wadowicach (Księża Pallotyni).

Były organizowane wyjazdy (z ogłoszeniami dla całej parafii) na Ogólnopolskie Czuwanie Modlitewne Grup Odnowy na Jasnej Górze.

Dwa razy w roku jako Parafialna Grupa Odnowy w Duchu Świętym z Iłży jej członkowie uczestniczyli w Dniach Skupienia Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Radomskiej. Od samego początku zaistnienia ruchu w diecezji i ustanowienia poszczególnych Koordynatorów Diecezjalnych (ks. T. Makarewicz SAC, ks. M. Borowski SAC,  ks. Sł. Płusa) grupa iłżecka aktywnie włączała się w jej działanie choćby przez posługę zespołu muzycznego.

Po odejściu ks. R. Stylskiego z parafii Iłża, lider Wspólnoty poprosił urzędującego wówczas proboszcza parafii ks. kan. Stanisława Hamerę o wyznaczenie nowego opiekuna duszpasterskiego Wspólnoty. Został nim ks. Mirosław Wiatr. Podczas 10 letniej kadencji ks. M. Wiatra Wspólnota kontynuowała zarówno swoją formację jak i podjęte apostolstwo.

W roku 2011 ks. proboszcz Stanisław  Styś wyznaczył opiekunem duszpasterskim Wspólnoty
ks. Wiktora Nowińskiego. /Odwołany we wrześniu 2012/

W roku 2013 /po 7.01.2013/ ks. proboszcz Stanisław  Styś sam podjął rolę bezpośredniej opieki duszpasterskiej wobec Wspólnoty. /wymówił opiekę w grudniu 2013/


W MINIONYCH 25 LATACH ISTNIENIA

na terenie parafii:
- kilkakrotnie prowadzone były Ewangelizacyjne Seminaria Odnowy Życia Chrześcijańskiego,

- Koncerty Ewangelizacyjne (Celebrant Singers),

- przez wiele lat była wydawana gazetka wspólnotowo-parafialna,

- co roku zbierane dary i przekazywane dla dzieci z ubogich rodzin i Domów Dziecka z okazji liturgicznego wspomnienia św. Mikołaja biskupa,

- organizowane Sylwestrowe Bale Trzeźwości (we współp. z Grupą Anonimowych Alkoholików), animacja wesel bezalkoholowych,

- podejmowane prace porządkowo-zabezpieczające przy kościółku Świętego Ducha oraz stała opieka nad terenem wokół kościółka (koszenie trawy, sprzątanie)

- prowadzenie zajęć religijnych dla małych dzieci,

- zaangażowanie na rzecz parafii poprzez stałą posługę ministrancką i lektorską oraz scholi liturgicznej na Eucharystii w niedzielę o godzinie 18.00,

- stała modlitwa za Kościół (diecezję, parafię, proboszcza i miejscowych duszpasterzy), adopcja duchowa księży,

- krzewienie trzeźwości (przynależność wielu członków do KWC Ruchu Światło-Życie),

- czynne włączenie się w posługę liturgiczną w ramach Triduum Paschalnego (prowadzenie Liturgii Godzin, czuwań modlitewnych, posługa liturgiczna - posługa ceremoniarza, komentarze , czytania, śpiewy).
 

na zewnątrz parafii:

- współpraca w ramach Grup Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Radomskiej,

- Ewangelizacja w parafii Świętego Krzyża w Kozienicach ( Niedziela Ewangelizacji we współpracy z ks. T. Makarewiczem SAC, oraz Seminarium Ewangelizacyjne we współpracy z ks. E. Hebdą), Ewangelizacja w parafii Rozniszew (na zaproszenie ks. W. Celucha),

- współpraca w ramach rekolekcji dla kleryków WSD Radom (ks. R. Trzciński),

- współpraca w ramach Kuźni Młodych (Końskie, Radom),

- współpraca podczas “majówki rodzinnej” parafii Miłosierdzia Bożego w Radomiu (ks. M. Kszczot),

- współpraca z Odnową w Duchu Świętym Diecezji Gliwickiej (poprowadzenie grupy tematycznej “Liturgia i Sakrament” w ramach rekolekcji na Górze Św. Anny),

- współpraca z Katolickim Ośrodkiem Polonijnym w Bradford, w Anglii (Seminarium Odnowy Wspólnoty “Opoka”),

- stała współpraca ze Wspólnotami Odnowy ( “Pascha” z Tarnowskich Gór, “Kana” z Lublina, “Nowej Ewangelizacji” z Kozienic),

- współpraca z Księżmi Pallotynami (Dni Skupienia, Rekolekcje Wakacyjne, Sympozja Instytutu św. Wincentego Pallotiego- m.in. ks. J. Jędraszek SAC, ks. J. Jezierski SAC, ks. W. Pawlik SAC, ks. M. Małkiewicz SAC, ks. W. Błaszczak),

- współpraca z Siostrami Pallotynkami (Współpraca z Domem Dziecka w Rudniku n. Sanem, Kongres Rodzin - Jasna Góra, Łagiewniki, Rekolekcje Wakacyjne),

- współpraca ze Szkołą Liderów ZAK (Konstancin Jeziorna - Centrum Animacji Misyjnej SAC).

 

Dla istniejącej od wielu lat parafialnej grupy odnowy w Duchu Świętym przełomowym momentem było odkrycie swej tożsamości jako Wspólnoty Paschy Tu i Teraz.

Po uczestnictwie większości osób w rekolekcjach na temat Liturgii i Sakramentów (odpowiednik rekolekcji oazowych IIo), po zaangażowaniu się i corocznym przeżywaniu Triduum Paschalnego, po uczestnictwie w rekolekcjach Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej w Szczecinie, po szczególnym zawierzeniu Matce Bożej Wychowawczyni (Czarna /k.Końskich), doszło do konotacji zarówno nazwy Wspólnoty, jak i drogi życia jej członków (charyzmatu).

Zawiązała się grupa osób, która poprzez złożenie Aktu Przymierza zobowiązała się żyć i służyć Kościołowi we Wspólnocie Paschy Tu i Teraz.
“Zapatrzeni w Jezusa naszego Pana i Zbawiciela i Jego paschę odnosimy ją do siebie, aktualizując dzięki działaniu Ducha Świętego w naszym życiu. Żyjąc w codzienności podejmujemy stały wysiłek przemiany życia na prawdziwie Chrystusowe (PASCHA TU I TERAZ). Pragniemy to czynić nie własnym wysiłkiem, ale mocą Ducha Świętego. Charyzmat ten ofiarowany nam i zadany przyjmujemy jako wyzwanie do coraz większego zjednoczenia z Bogiem,  jako realizacji naszego powołania do świętości” - z Aktu Przymierza


FORMACJA (We Wspólnocie jest kilka poziomów formacji.)
1. Formacja podstawowa ku dojrzałości chrześcijańskiej i formacja permanentna po ukończeniu formacji podstawowej.
(ma charakter katechumenalny, jest prowadzona po ewangelizacji. Jej celem jest doprowadzenie do dojrzałości chrześcijańskiej, do przyjęcia świadomie i w pełni darów i zobowiązań wypływających z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej /Chrztu, Bierzmowania, Eucharystii/.
Podzielona jest na etapy:
I. Słowa przyjętego wiarą
II. Mistagogii liturgiczno-sakramentalnej
III. Wprowadzenia w tajemnicę Kościoła)

2. Formacja do wkroczenia na drogę do Wspólnoty Przymierza i formacja permanentna członków Wspólnoty Przymierza.
(dotyczy osób, które po ukończeniu formacji podstawowej i odczuwając pragnienie życia wg charyzmatu Wspólnoty Paschy Tu i Teraz chcą przyjąć zobowiązanie do życia i służenia w tejże Wspólnocie, wg określonego sposobu (porządku/reguły) życia.
Podzielona jest na etapy:
I. Droga Abrahama
II. Droga przez pustynię)


APOSTOLSTWO
- Ewangelizacja
- Prowadzenie formacji ku dojrzałości chrześcijańskiej
- Prowadzenie Dni Skupienia i Rekolekcji Wakacyjnych
- Zaangażowanie w życie Parafii

 - Apostolstwo Modlitwy
- Apostolstwo trzeźwości poprzez włączenie w ruch Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
- Działalność charytatywna
-Jednoczenie wysiłków apostolskich poprzez włączenie się w działalność Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
- Prowadzenie strony internetowej Wspólnoty  (www.pascha.net.pl)


PRZEJAWY ŻYCIA WSPÓLNOTY
 

- Cotygodniowe Spotkanie Modlitewne - poniedziałek o godz. 18.30 (poniedziałek po Pierwszym Czwartku Miesiąca - modlitwa Nieszporami)  /odmówione przez ks. proboszcza St. Stysia 2014.09.22/
 

- Cotygodniowe uczestnictwo w małych grupach formacyjno-biblijnych i grupach dzielenia wiarą
 

- Cotygodniowe I Nieszpory niedzielne otwierające świętowanie “Małej Paschy” /Wspólnota Przymierza/
 

- Parafialna Eucharystia niedzieli gromadząca członków Wspólnoty (godz. 18.00)
 

- Comiesięczna Eucharystia Wspólnoty (pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 19.00) /odmówiona przez ks. proboszcza St. Stysia 2012.06/
 

- Zaangażowanie w przeżywanie i posługę Świętego Triduum Paschalnego oraz w świętowanie Oktawy Świąt Wielkanocnych (Eucharystia i Agapa braterska)
 

- Uczestnicwo w comiesięcznej Adoracji Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie w Pierwszy Czwartek Miesiąca (godz. 17.00)  wraz z udziałem w parafialnej Mszy św.  /zalecane dla członków Wspólnoty, od 22.09.2014 nieobligatoryjne/
 

- "Święto Wspólnoty" - jeden raz w miesiącu: Eucharystia i Agapa Wspólnoty w Domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Świętej Katarzynie /od 2014.06/

 

 Funkcjonujemy

 w Parafii Wniebowzięcia NMP w Iłży - jako jedna z grup duszpasterskich / do dnia 22.09.2014/,

jako Wspólnota Paschy Tu i Teraz związana  z Diecezjalną Odnową w Duchu Świętym Diecezji Radomskiej.

Odpowiedzialny Wspólnoty Paschy Tu i Teraz - Janusz Nowak /do 7.01.2013/

 

  Wybór Rady Wspólnoty

7.01.2013 odbyło się Spotkanie Modlitewne i zarazem Zgromadzenie wszystkich osób utożsamiających się ze Wspólnotą i jej charyzmatem.

W drugiej części Spotkania dotychczasowy Lider Wspólnoty Janusz Nowak wraz z małżonką Grażyną ogłosili wszystkim o rozpoczęciu przez nich Roku Szabatowego. Zgromadzeni na nadchodzący rok dokonali wyboru Rady Wspólnoty i Przewodniczącego. W skład Rady Wspólnoty weszli Tadeusz Michałek, Bożena Rodziewicz i Maria Wilczyńska. Przewodniczącą Rady została wylosowana Bożena Rodziewicz.  

Zakończenie rocznej kadencji Rady Wspólnoty

Po rocznej kadencji Rada uległa rozwiązaniu i został przywrócony porządek odpowiedzialności we Wspólnocie sprzed roku.

Do czasu nowych wyborów zgodnie ze złożonym Statutem Wspólnoty na ręce ks. Dyrektora ds. Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Radomskiej obowiązki Głównego Odpowiedzialnego we Wspólnocie pełni Janusz Nowak.


 Najnowsza aktualizacja 2014.11.12