Przedpaschalny Dzień Skupienia Wspólnoty Paschy TU i Teraz z Iłży w Świętej Katarzynie i słowa, które wypowiedział do mnie Jezus przez usta ks. Karola,, nie stawiajcie oporu złemu” poruszyły mnie tak bardzo, iż trwam w ich medytacji do dziś.

Opór stawiany złemu rodzi niechęć, a nawet  nienawiść i wrogość.
Spotykając kogoś, kto jest wobec nas niechętny, nieżyczliwy nie kierujący się miłością, zaczynamy przyjmować taką samą postawę wobec niego.

Zmień tę postawę mówi Jezus, odpłacaj dobrem, unikaj konfrontacji, stawiaj jednak granice.

Trudne relacje z bliźnim mogą być skutecznie uleczone jedynie w Jezusie.
Bądź cierpliwy, to proces który być może trwać do końca ziemskiego życia.

Czekanie na zmiany postaw może być trudne, gdyż chcemy, by owoce okazywały się szybko, a czekanie to cierpliwość.

Bez Boga nic dobrego nie możemy uczynić.

Odkrywanie  Bożych prawd sprawia, że jestem szczęśliwa (nawet gdy fizyczność doskwiera chorobami)

ponieważ wiem, że jest ze mną Ktoś, kto kocha mnie bezgranicznie.
Za naukę i doświadczenie wspólnoty chwała Panu.

Lukina