Polecamy
Kto jest online?
Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
Statystyki od 2015.02.06
Wizyty [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
4
351
397

-46
W tym roku:
Last year:
74804
71417
+3387
Strona główna

 

Wspólnota Paschy Tu i Teraz oraz Księża Pallotyni

zapraszają na REKOLEKCJE
do WADOWIC /na KOPCU/
od 10 do 18 sierpnia 2019 r.

Proponowane Rekolekcje to okazja do spo­tka­nia lu­dzi z róż­nych wspól­not, któ­rzy po­dej­mu­ją w swo­ich śro­do­wi­skach trud by­cia chrze­ści­ja­ni­nem w mo­cy Du­cha Świę­te­go. Są one wy­mia­ną doświad­czeń oraz przeży­ciem wspól­no­ty. Przez uczest­nic­two w mo­dli­twie, li­tur­gii,  ży­ciu co­dzien­nym  i wspól­nym od­po­czyn­ku, ubo­ga­camy się wza­jem­nie  i głę­biej po­zna­jemy Te­go, któ­ry jest naszym Pa­nem i Zba­wi­cie­lem, Jezusa Chrystusa.

“Cieszymy się, że mieszkamy w pierwszym na ziemiach polskich domu naszego Stowarzyszenia,  w Wadowicach – miejscu urodzenia świętego papieża Jana Pawła II. Czujemy się współodpowiedzialni za ochronę dziedzictwa – materialnego i duchowego   – które On pozostawił po sobie. Gościnne progi naszego domu otwarte są dla tych wszystkich, którzy pragną przejść śladami Papieża – misjonarza świata. 
Równie serdecznie zapraszamy do naszego domu tych, którzy w trosce o swój duchowy wzrost pragną odbyć ćwiczenia rekolekcyjne.”
Ks. Jacek Jezierski SAC

 

PROGRAM REKOLEKCJI
Program rekolekcji zapewnia codziennie: wspólną modlitwę poranną i wieczorną, adorację, Eucharystię, dwie konferencje oraz spotkania w małych grupach.

Nie zabraknie wieczorów uwielbienia z piękną oprawą muzyczną.
W jeden dzień rekolekcji jest planowana wspólna wycieczka na Słowację.

Program NIKODEM
Temat szczególnie polecany dla osób, które chcą doświadczyć zafascynowania Jezusem - tak jak Nikodem, który nocą i w ukryciu przyszedł do Jezusa, aby Go poznać i zadać Mu wiele nurtujących go pytań. Dowiedział się, że musi narodzić się na nowo.
Kim jest Jezus, że stawia takie warunki każdemu człowiekowi? Jego przyjście na świat zapowiedziało 60 wielkich proroctw i ponad 270 uściśleń, poprzedzających Go o 400 lat.  W całej historii ludzkości jest postacią niezwykłą, mówił o Sobie, że jest Bogiem. A Kim jest dla ciebie?

 

zaproszeni Goście

                               o. Ksawery Knotz   oraz  ks. Jan Kruczyński

ks. Jan Kruczyński  od wielu lat zbiera doświadczenia związane z powstawaniem, formowaniem i animacją małych grup oraz ich właściwym miejscem w Kościele katolickim i społeczeństwie. Tym doświadczeniem chętnie dzieli z innymi.

(http://www.cne24.pl/)

Od narzekania do dziękowania.
Temat przeznaczony jest dla osób po formacji podstawowej z różnych ruchów i współnot w Kościele. Wprowadza w otwarcie się na Ducha Świętego i Jego Charyzmaty, prowadzące do stania się uczniem według Nowego Testamentu, w dzisiejszej rzeczywistości odradzającego się Kościoła.
To nie wykład z psychologii narzekania, ani o tym, jak rozprawić się z negatywnym myśleniem. To pozytywne spojrzenie na rzeczywistość “wiosny Kościoła”, którą trzeba się zafascynować, aby uzyskać najlepszy rodzaj motywacji do przemiany w człowieka optymizmu.


o. Ksawery Knotz  kapłan zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, doktor teologii pastoralnej, rekolekcjonista, duszpasterz małżeństw, redaktor naczelny portalu “Szansa Spotkania”
(www.szansaspotkania.net)

Seks to dar Boży.
Temat dedykowany dla osób żyjących w sakramentalnych związkach małżeńskich.
“Seks to dar Boży, a nie żadne tabu. Jako pasja, namiętna miłość ma dwa cele: kochać się i powoływać życie – powiedział papież Franciszek podczas spotkania z młodzieżą z francuskiej diecezji Grenoble-Vienne.
Seksualność jest wspaniała. Strzeżcie dobrze waszą tożsamość seksualną i przygotujcie ją na miłość, by umieścić ją w tej miłości, która będzie towarzyszyć wam przez całe życie.
Prawdziwa miłość jest namiętna; miłość między mężczyzną a kobietą, gdy jest namiętna, prowadzi do tego, że daje życie na zawsze; ciałem i duszą. Jedno ciało; to jest wielkość seksualności. Tak należy mówić o seksualności. I tak należy przeżywać seksualność, w tym wymiarze; miłości między mężczyzną a kobietą na całe życie."

 

DZIECI I MŁODZIEŻ
Kolejny rok, gdy dzieci i młodzież spotykają się na swoich rekolekcjach. Mając swój własny program, swoje własne spotkania, swoją modlitwę, a jednak przebywając w pobliżu własnych rodziców, rodzeństwa, dorastają w Panu naszym Jezusie Chrystusie, dzieląc się swoją wiarą, problemami i radościami jakie niesie młodość.

 

KOSZT
Wraz ze zgłoszeniem należy wpłacić 50 zł.

Koszt całkowity wynosi:
dorośli 580 zł,  dzieci 2-5 lat 240 zł, dzieci 6-13 lat 350 zł, młodzież 14-17 lat 480 zł, studenci 540 zł

Dzieci, które przyjadą z innymi opiekunami niż rodzice (babcie, ciocie…) zostaną objęte opłatą dodatkową w wysokości 100 zł.
Rodziny wielodzietne płacą pełną stawkę tylko za dwoje najstarszych dzieci za każde następne płacą 50% stawki podstawowej.   

Wraz ze zgłoszeniem się na rekolekcje, należy zabrać ze sobą dowód wpłaty zaliczki w wysokości 50 zł na konto:
Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów w Wadowicach   

17 1020 1433 0000 1802 0036 1253 z dopiskiem “Rekolekcje Paschy”
lub pokwitowanie wpłaty gotówkowej osobie upoważnionej przez moderatora Wspólnoty Paschy Tu i Teraz.
Wpłata zaliczki jest warunkiem rezerwacji miejsca na rekolekcjach. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc rezerwacja będzie dokonywana wg kolejności zgłoszeń. O braku możliwości rezerwacji Organizatorzy powiadomią Zgłaszającego się na rekolekcje.

Rozpoczęcie: 10 sierpnia (sobota) o godz. 18.00   /zgłoszenie się przed godz. 15.00 nie zapewnia możliwości posiłku
i zakwaterowania!/

Zakończenie: 18 sierpnia (niedziela) o godz. 10.00

Koszty uczestnictwa:
obejmują zakwaterowanie i pełne wyżywienie (3 posiłki),
nie obejmują dojazdu i powrotu z rekolekcji, oraz kosztu wycieczki.
 

Zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną/ e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
lub przez kontakt telefoniczny: 733 990 382

W zgłoszeniu należy podać: *

Imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy, e:mail, rok urodzenia, zawód, stan cywilny, uczestnictwo współmałżonka (imię), uczestnictwo dzieci (imiona, rok urodzenia)

*Dane osobowe - potrzebne tylko do użytku wewnętrznego rekolekcji

Prosimy o podanie preferowanego uczestnictwa w określonym Programie.

  • NIKODEM - program ewangelizacyjny   
  • OD NARZEKANIA DO DZIĘKOWANIA - po formacji podstawowej
  • SEKS TO DAR BOŻY - dla małżeństw sakramentalnych
  • SPOTKANIE MŁODZIEŻY - młodzież gimnazjum i szkoły średniej
  • DZIECI SZKOLNE - dzieci szkoły podstawowej

 

Miejsce rekolekcji: Wadowice/Kopiec 

WADOWICE - miejsce narodzin i chrztu naszego wielkiego rodaka świętego Jana Pawła II, jest okazją do sięgnięcia do Jego spuścizny duchowej.
Bliskość miejsca narodzin - dom rodzinny Jana Pawła II, bazylika wraz z chrzcielnicą... dają możliwość wejścia w tajemnicę początków tego wielkiego Polaka i chrześcijanina, ale może być również okazją do refleksji nad dziedzictwem wynikającym z własnego chrztu.
Z Wadowic prowadzą szlaki turystyczne na Leskowiec, często wspominany przez Jana Pawła II oraz wiele atrakcyjnych zakątków Beskidu Małego.

Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów położony jest na wielohektarowym obszarze.Oferuje przyjeżdżającym piękny park z alejkami, boisko sportowe, ogród,  źródełko z czystą źródlaną (zdrojową?!) wodą, własne gospodarstwo rolne (duża część posiłków oparta jest o własne wyroby). Dom posiada pokoje 2, 3 osobowe z łazienką, nowocześnie wyposażoną kuchnię i jadalnię, własną kaplicę, sale konferencyjne...
(www.pallotyni-wadowice.pl/dom_rekolekcyjny)

 

 

Do udziału w rekolekcjach zapraszamy: małżeństwa z dziećmi oraz bez dzieci, osoby samotne, młodzież i dzieci (niepełnoletni koniecznie z rodzicami), młodych i seniorów, osoby które nigdy nie wyjeżdżały na rekolekcje jak i tych którzy uczestniczą od lat, dosłownie każdego.
 

ks. Jacek Jezierski SAC
oraz  Wspólnota Paschy Wspólnota Paschy Tu i Teraz